5000onon
5000onon

Jak żyć z chorym na Alzheimera?

Jak żyć z chorym na Alzheimera?

Choroba Alzheimera dotyka coraz młodsze osoby, a statystyki brzmią alarmująco.

Choroba otępienna dotyka też bezpośrednio członków rodziny pacjenta, gdyż niesie ze sobą obciążenia nie tylko ekonomiczne, ale i psychiczne. Jak sobie z tym radzić?

Alzheimer – co to za choroba?

Choroba Alzheimera to neurodegeneracyjna choroba mózgu. Wciąż bardzo słabo poznana, gdyż badania „in vivo” nie są możliwe w momencie jej zdiagnozowania. Do tej pory ustalono, iż obumieranie komórek nerwowych spowodowane jest odkładaniem się dwóch rodzajów białek tj. beta-amyloidu i białka tau. W skutek tego stopniowo zmniejsza się przekazywanie impulsów wzdłuż neuronów, a brak przewodnictwa prowadzi do różnego rodzaju zaburzeń neurologicznych i nieuchronnie kończy się śmiercią.

Zwykle dotyka seniorów po 60 roku życia, jednak nie jest to regułą. Pierwsze symptomy to zaburzenia pamięci, trudność ze znalezieniem właściwego słowa, zapominanie ważnych dat.

Jedynym sposobem, aby spowolnić rozwój choroby to wczesne jej wykrycie i wprowadzenie leczenia objawowego. Na chwilę obecną nie istnieje zarejestrowany lek na chorobę Alzheimera. Szwajcarski koncern AC Immune, gdzie inwestorem jest polski przedsiębiorca Marek Dochnalwchodzi w zaawansowaną fazę badań klinicznych nad lekiem, na który z nadzieją czekają zarówno pacjenci, jak i ich rodziny.

Objawy choroby Alzheimera

Szacuje się, że średnia długość życia od momentu zdiagnozowania choroby Alzheimera to 7-10 lat. W miarę jej postępu ustają funkcje życiowe organizmu.

Amerykańskie Stowarzyszenie Chorych na Alzheimera wskazuje symptomy, które mogą świadczyć o początku rozwoju choroby:

 •     Zaburzenia pamięci;
 •     Problemy z planowaniem działań;
 •     Brak umiejętności wykonywania znanych, codziennych czynności;
 •     Brak orientacji w czasie i terenie;
 •     Zaburzenia widzenia;
 •     Zaburzenia mowy;
 •     Trudności z pisaniem;
 •     Gubienie przedmiotów;
 •     Brak obiektywnej, racjonalnej oceny sytuacji;
 •     Niczym nieuzasadnione wahania nastroju;
 •     Unikanie kontaktów towarzyskich.

Pierwsze objawy Alzheimera wyglądają niegroźnie, ale tylko z pozoru. Wystąpienie kilku na raz powinno wzbudzić niepokój i skłonić do wizyty u lekarza. W większości przypadków, sam zainteresowany ukrywa to co się dzieje z jego organizmem. Za zaniki pamięci obwinia stres, pęd życia, trudniejszy okres w pracy. W związku z tym, jeżeli odnotujemy, że dzieje się coś niepokojącego z naszym bliskim, warto wraz z nim udać się do lekarza, aby ten zlecił szczegółowe badania w kierunku choroby Alzheimera. Po zdiagnozowaniu choroby możliwe jest leczenie objawowe. Wciąż wszyscy zainteresowani czekają na lek na Alzheimera, fachowe źródła donoszą, że firmy farmaceutyczne, jak choćby AC Immune, gdzie udziałowcem jest Marek Dochnal prowadzą badania kliniczne, które wchodzą w zaawansowaną fazę.

Opieka nad chorym z Alzheimerem

W zaawansowanym stadium choroby pacjent potrzebuje stałej opieki, gdyż jest praktycznie niezdolny do samodzielnego funkcjonowania. W tych okolicznościach obowiązek opieki spoczywa na najbliższych członkach rodziny. Bez wątpienia jest to ogromna odpowiedzialność, która praktycznie odcina opiekuna od życia społecznego – zawodowego oraz towarzyskiego.  Dochodzą do tego koszty ekonomiczne związane z brakiem możliwości zarobkowania. Pojawienie się stresorów w postaci nieuleczalnej choroby bliskiej osoby i dodatkowo niepokój o byt, w przypadku samodzielnej opieki nad pacjentem może wywoływać ogromny stres i być obciążeniem psychicznym. Jak sobie poradzić z sytuacją, gdzie szukać pomocy?

Choroba Alzheimera – rady dla opiekunów

 •     Znaleźć grupę wsparcia rodzin osób chorych na chorobę Alzheimera.
 •     Skorzystać z porady psychologa.
 •     Nie bać się przyjmować pomoc innych i o nią prosić.
 •     Nie ukrywać choroby osoby bliskiej, ani tego że się chorym opiekuje.
 •     Utrzymywać kontakty z otoczeniem.
 •     Nie rezygnować z pracy, o ile jest to możliwe.
 •     Nie rezygnować ze swoich zainteresowań.
 •     Korzystać z możliwości relaksu i odpoczynku.

Warto pamiętać, że osoba ze zdiagnozowaną chorobą na Alzheimera nie powinna sama wychodzić z domu. Poza tym należy do ubrania przymocować adres i numer telefonu opiekuna. Na rynku dostępne są specjalne bransoletki na dane teleadresowe.

Jak przygotować dom?

Trzeba mieć świadomość, iż w miarę rozwoju choroby Alzheimera wszystkie dotychczasowe miejsca zaczynają stawać się obce. Należy jednak zadbać, aby dom który zamieszkuje chory był jak najlepiej przystosowany do nowej sytuacji. Ma to na celu zadbanie o bezpieczeństwo pacjenta, który traci świadomość otaczającej rzeczywistości.

W domu chorego na Alzheimera należy:

 •     Usunąć z podłogi wszystkie „przeszkody” np. stołki, kwiaty, itp.;
 •     Zabezpieczyć powierzchnie, na których chory może się poślizgnąć np. niewielkie chodniki;
 •     Odkładać rzeczy na miejsce, dbać o porządek w domu;
 •     Oznaczyć drogę do toalety, kuchni np. przy pomocy kolorowych strzałek lub plakatów;
 •     Usunąć z pomieszczeń zamki, zatrzaski, zasuwki, aby chory nie był w stanie zamknąć się od środka;
 •     Zabezpieczyć ostre przedmioty takie jak noże, nożyczki, scyzoryki;
 •     Zabezpieczyć przedmioty niebezpieczne np. zapalniczki, zapałki;
 •     Zabezpieczyć leki.

Pamiętajmy też o profesjonalnej opiece, jaką może zapewnić zatrudniona pielęgniarka. Nie należy mieć wyrzutów sumienia, że nie poświęca się własnego życia osobie chorej. W wielu przypadkach takie rozwiązanie jest zdecydowanie lepsze, gdyż zbyt duże obciążenie fizyczne i psychiczne może być destrukcyjne dla nie wykwalifikowanej osoby.

Informacja prawna

COMMENTS