5000onon
5000onon

Jak organizować dziecku czas by nie uzależniło się od komputera?

Jak organizować dziecku czas by nie uzależniło się od komputera?

Pokolenie cyfrowe rośnie i rodzice z zatrwożeniem mogą stwierdzić, że dzieci niemal rodzą się z umiejętnością obsługi urządzeń elektronicznych. Ponieważ zarówno dorośli, jak i rówieśnicy korzystają z komputera, trudno zabronić dziecku grania w gry komputerowe. Nawet jeśli bardzo będziemy się starać, dziecko prędzej czy później odkryje świat gier komputerowych czy to w szkole, przedszkolu czy odwiedzając swoich kolegów i koleżanki.

Koronnym argumentem dziecka jest to, że jego kolega może grać w gry, więc dlaczego jemu się tego zabrania. Im dłużej będziemy oponować, tym dziecko będzie bardziej naciskać. Oczywiście nie należy zgadzać się na wszystko i ustalić określone zasady grania w gry komputerowe. Po pierwsze istotne jest ustalenie limitu czasu na granie. Nie należy tego robić autorytarnie, ale sposobem. Najlepsze jest organizowanie dziecku czasu, w taki sposób, by był on podzielony na obowiązki i rozrywki. W takiej sytuacji dopiero po skończonym zadaniu domowym i nauce, będzie mogło skorzystać przez pewien czas z komputera. Ponieważ gry to pochłaniacze czasu nawet dla dorosłych, dobrze jest ustawić przed dzieckiem zegar z alarmem, aby miało świadomość, ile jeszcze czasu pozostało mu na granie i nie było zdziwione nagłym przerwaniem przez nas gry, kiedy pochłonięte będzie światem jej wirtualnych bohaterów.

Ważna jest współpraca między rodzicami. Wspólny front szybko zgasi prośby dziecka o możliwość dłuższego grania. Jeśli jest już duże, warto wyjaśnić mu jak długotrwałe granie wpływa na zdrowie oraz to, że niezbędne jest także podejmowanie aktywności fizycznych, a nie jedynie granie na komputerze. W znalezienie dziecku odpowiedniego zajęcia rodzice powinni zająć się jeszcze zanim granie stanie się jego jedyną rozrywką i trudno będzie go odpędzić od komputera. Uzależnienie ma poważne konsekwencje natury psychicznej, ale również wpływa na zdrowie fizyczne. Dziecko myśli tylko o graniu, nie potrafi się skupić, jest sfrustrowane, a nawet reaguje agresją. W skrajnych sytuacjach zaniedbuje również jedzenie i spanie. Dlatego niezbędne jest spędzanie z dzieckiem czasu i podejmowanie wspólnie innych aktywności. Zajęcia sportowe karate, piłki nożnej czy kręgle, a także wiele innych, pozwolą odciągnąć dziecko od wirtualnego świata. Warto również podać mu za przykład osobę, którą podziwiają i podkreślać, że tylko poprzez zaangażowanie można osiągnąć sukces. Jeśli dziecko jest wątłego zdrowia, można zaproponować mu lekcje gry na instrumencie czy też zajęcia plastyczne, w zależności od wykazywanych zdolności i zainteresowań.

Dziecko, które dzień będzie miało wypełniony różnymi, cieszącymi go aktywnościami, samo będzie miało mniej ochoty na granie. Bezwzględnie przy wybieraniu gier komputerowych powinni uczestniczyć rodzice. Niektóre gry mają również swoje wersje online, a nie tylko pudełkowe, warto więc zainteresować się, w co dziecko chce grać i zanim pozwoli mu się na grę przeanalizować, czy jest adekwatna do jego wieku i stopnia rozwoju. Nie można oczywiście powiedzieć, że gry komputerowe nie mogą mieć walorów edukacyjnych, gdyż ćwiczą zarówno pamięć, koncentrację, zręczność, nieraz także logiczne myślenie. Wszystko jednak powinno być dozowane dziecku z umiarem. Kontrola nad czasem jest niezbędna, gdyż trudno w dziecku wyrobić samodyscyplinę w tym względzie, skoro nawet dorośli miewają problemy z uzależnieniem od gier. Ponieważ granie w gry jest również spowodowane potrzebą zwiększenia swojej samooceny, wybieranie innych aktywności oraz docenianie osiągnięć dziecka, może wpłynąć na mniejszą podatność na uzależnienie i tym samym zaakceptowanie stawianych mu granic.

Informacja prawna

COMMENTS