5000onon
5000onon

Jak mierzy się tętno płodu? Normy i metody mierzenia tętna

Jak mierzy się tętno płodu? Normy i metody mierzenia tętna

Usłyszenie bicia serca nienarodzonego jeszcze dziecka jest szczególnym momentem dla przyszłych rodziców. Prawidłowe tętno płodu mieści się w granicy 110-150 uderzeń na minutę. Jego usłyszenie możliwe jest nawet od 12 tygodnia życia dziecka. Jest niezbędne do określenia czy płód prawidłowo się rozwija bowiem wszelkie nieprawidłowości w częstości uderzeń serca płodu odzwierciedlają nieprawidłowości rozwojowe.

W jaki sposób określa się tętno płodu?

Jest kilka rodzajów badań pozwalających na sprawdzenie czy płód prawidłowo się rozwija i jego serce odpowiednio pracuje. Najstarszym i najmniej dokładnym jest metoda osłuchiwania. Jest to metoda subiektywna, gdyż tylko od lekarza zależy określenie czy serce dziecka bije prawidłowo. Taka poza tym, że jest raczej archaiczna ma pewne wady. Po pierwsze osłuchiwania można dokonywać dopiero ok. 17-18 tygodnia ciąży, a poza tym nie pozwala rodzicom na usłyszenie bicia serca dziecka. W związku z tym, od tej metody raczej się odchodzi. Drugą metodą na osłuchanie tętna płodu jest echosonda. Nowoczesne urządzenia pozwalają usłyszeć częstość bicia serca dziecka już w 12 tygodniu ciąży. W przeciwieństwie do słuchawki położniczej umożliwia także rodzicom, a nie tylko lekarzowi usłyszeć tętno nienarodzonego dziecka. To sprawia, że ta metoda używana jest powszechnie w trakcie ciąży do osłuchiwania pracy serca dziecka. Lekarz musi najpierw wyczuć położenie płodu, a potem znaleźć miejsce, gdzie jego tętno będzie najlepiej słyszalne. Oceny bicia serca dziecka można dokonać już poprzez badanie USG, od 6 tygodnia ciąży.

Monitorowanie częstości uderzeń serca w ostatnim trymestrze ciąży i w trakcie porodu

Monitorowanie akcji serca dziecka w łonie matki możliwe jest również poprzez badanie KTG, czyli kardiotokografię. W przeciwieństwie do innych metod pozwala na zapis akcji serca dziecka, dlatego widoczne są od razu wszelkie nieprawidłowości. Monitoruje również częstość skurczów macicy oraz relacje akcji serca dziecka do częstości skurczów. Dlatego to badanie wykorzystuje się w końcowym etapie ciąży, a także w trakcie całego porodu. Dziecko w trakcie przechodzenia przez kanał rodny jest narażone na niedotlenienie, dzięki podłączeniu do KTG od razu można to stwierdzić. Zbyt duża częstość tętna może z kolei świadczyć o tym, że doszło do zakażenia wewnątrzmacicznego. Takie badanie trwa ok. 30 minut, w uzasadnionych przypadkach może być przedłużone do godziny. KTG może towarzyszyć rodzącej przez cały okres porodu, jednak zaleca się to tylko w uzasadnionych przypadkach, kiedy jest zwiększone ryzyko śmiertelności. Podpięcie do urządzenia przez cały poród jest niewygodne dla rodzącej kobiety, dlatego zalecane jest odpinanie od aparatury przynajmniej co jakiś czas. Jeśli poród przebiega bez komplikacji, po rutynowym badaniu KTG, kobieta rodzi już bez pasów z czujnikami założonymi na brzuchu.

Jakie nieprawidłowości w akcji serca mogą wystąpić w trakcie badania częstości pracy serca noworodka?

Bradykardia to zbyt niskie tętno u dziecka w łonie matki. Kiedy schodzi poniżej 110 uderzeń na minutę staje się to niepokojące powyżej 6 tygodnia życia. W pierwszej fazie życia płodu za zbyt niskie uznaje się tętno poniżej 100 uderzeń na minutę, a za niebezpieczne dla życia płodu ciśnienie poniżej 80 uderzeń na minutę. Bradykardia u płodu może wystąpić w przypadku niskiego ciśnienia, a także zbyt niskim poziomie cukru we krwi matki. Niski puls u dziecka w łonie matki powoduje również jej niska temperatura ciała. Ponadto skurcze macicy również powodują bradykardię. Może być to również wskazanie wad serca i arytmii u płodu, a także niewydolności łożyska. Bradykardia występuje również w przypadku owinięcia się pępowiny wokół szyi dziecka.

Przeciwieństwem bradykardii jest tachykardia płodu, czyli tętno powyżej 150 uderzeń na minutę. Przyczyną zbyt szybkiego bicia serca płodu może być infekcja, jaką przechodzi matka. Ponadto powodem może być również niedokrwistość lub niedotlenienie płodu. Nie tylko zbyt niskie lub zbyt wysokie tętno może wskazywać na problemy płodu. Również spowolnienia częstości serca, które trwają 10 sekund lub dłużej, czyli tzw. deceleracja, jest wskazaniem, że doszło być może do niewydolności łożyska bądź zaburzeń przepływu pępowinowego. Takie nieprawidłowości również mogą zostać wykryte podczas badania. Wczesne wykrycie problemu może być wskazaniem do wykonania zabiegu operacyjnego na jeszcze nienarodzonym płodzie. Obecnie wady serca niweluje się już na etapie życia płodowego. Dzięki temu dziecko może urodzić się w znacznie lepszym stanie. Dlatego tak ważne jest regularne badanie częstości pracy serca płodu. Dzięki temu możliwa jest reakcja w porę i być może uratowanie życia jeszcze nienarodzonego dziecka. Współczesna medycyna daje wiele narzędzi pozwalających na zniwelowanie wad serca płodu.

Szczególnym urządzeniem, które pozwala na wykrycie tętna u nienarodzonego dziecka jest detektor tętna Dopplera. Dzięki niemu możliwe jest monitorowanie częstości pracy serca płodu. Są również wersje domowe tego urządzenia. Kobieta może zatem sama monitorować pracę serca swojego nienarodzonego dziecka. Urządzenie może wykrywać tętno już od 12 tygodnia życia płodu.

Informacja prawna

COMMENTS

WORDPRESS: 1