5000onon
5000onon

Jaką rolę w sprawach rozwodowych odgrywa adwokat?

Jaką rolę w sprawach rozwodowych odgrywa adwokat?

Warunkiem wstępnym każdego rozwodu jest niepowodzenie małżeństwa, to znaczy, że związek z małżonkiem już nie istnieje i nie należy oczekiwać zmiany w tej kwestii. Należy wiedzieć, że sprawy rozwodowe są regulowane szczegółowo przez prawo.

W przypadku separacji i rozwodu szybko pojawia się pytanie, czy potrzebny jest do tego prawnik. Tutaj pod uwagę brane są konsultacje z prawnikiem, aż do pełnego reprezentowania interesów w sprawach rozwodowych i późniejszych. Z drugiej strony, w przypadku rozwodu polubownego wskazane może być, w szczególności ze względu na koszty, wyznaczenie tylko jednego adwokata w celu utrzymania kosztów rozwodu na możliwie najniższym poziomie. Zależy to jednak od indywidualnego przypadku. Jeśli małżonek chce złożyć wniosek o rozwód, musi wyznaczyć adwokata. Adwokat jest szczególnie potrzebny, gdy składamy pozew rozwodowy.

Ten krok bez adwokata nie jest zatem możliwy. Ale jego pomoc jest także konieczna na innych etapach postępowania rozwodowego. Ponadto, adwokat może pomóc także wtedy, gdy składamy pozew alimentacyjny, przy zawieraniu umów dotyczących alimentów, prawa własności małżeńskiej, dostosowania własności i spraw związanych z opieką nad dzieckiem. Sąd rozpatruje poszczególne aspekty sprawy na poszczególnych rozprawach. Z reguły oboje małżonkowie muszą być obecni osobiście w dniu rozwodu. Jeżeli małżonek nie może stawić się w sądzie lub nie można w uzasadniony sposób oczekiwać, że pojawi się w tym miejscu ze względu na odległość, sąd może również zarządzić przesłuchanie przez sędziego w miejscu jego zamieszkania. Rozwód za obopólną zgodą zakłada, że małżonkowie byli w separacji przez co najmniej rok i że określone kwestie zostały rozstrzygnięte polubownie.

Opłaty dla prawnika, który uczestniczy w rozwodzie, są o połowę niższe, jeśli małżonkowie dzielą te koszty, co powinno zostać wcześniej uzgodnione na piśmie. Proces w przypadku rozwodu polubownego jest znacznie szybszy niż w przypadku tego, który jest wynikiem sporu. Należy mieć świadomość, że każdy spór opóźnia proces rozwodowy. Choć z reguły sprawy rozwodowe mogą toczyć się nawet kilka lat, to w najlepszym przypadku polubowny rozwód może się odbyć po trzech do czterech miesięcy od złożenia pozwu.

Informacja prawna

COMMENTS