5000onon
5000onon

Jak uczyć się historii?

Jak uczyć się historii?

Nauka historii wielu uczniom sprawia spore problemy. To mnóstwo dat i faktów do zapamiętania. Ciężko znaleźć uniwersalną metodę, która pomoże uczniom szybko opanować materiał. Wiele zależy od tego, czy jesteśmy wzrokowcami czy łatwiej przyswajamy wiedzę ze słuchu.

Motywacja do nauki

Przede wszystkim ważna jest motywacja do nauki. Może to być chęć zdobycia dobrych ocen, chęć poznania przeszłości własnego narodu, chęć kontynuowania nauki w klasie o profilu humanistycznym, dostania się na wymarzony kierunek studiów (np. studia prawnicze), gdzie liczy się wysoka ocena z historii.

Uważne słuchanie nauczyciela, notatki

Na pewno trzeba skupić się na lekcjach i uważnie słuchać nauczyciela. Nawet jeśli nic nie zapamiętamy, podczas nauki w domu dużo łatwiej będzie nam przypomnieć sobie niektóre rzeczy – nazwiska, daty, nazwy miejscowości.

Warto też robić notatki podczas lekcji. Nie muszą być zbyt szczegółowe, ale własnoręcznie zrobione notatki to duża pomoc w czasie nauki. Materiał najlepiej przyswajać małymi partiami, powtarzając wiadomości kilkakrotnie.

Systematyczna nauka

Nie da się opanować dużej partii materiału w czasie kilku godzin. Wiele wydarzeń, faktów, dat może się pomylić. Dlatego nigdy nie odkładajmy nauki na ostatni dzień przed sprawdzianem, a tym bardziej przed egzaminem. Ten czas powinno się poświęcić tylko na powtarzanie wiadomości.

Kojarzenie dat, zrozumienie treści

Warto też kojarzyć daty czy nazwiska. Może któraś data kojarzy się z czyimiś urodzinami, a podobne nazwisko nosi ktoś znajomy. Wzrokowcom zaleca się używanie zakreślacza. Gdy za jego pomocą zakreślimy najważniejsze rzeczy w tekście, szybko rzucą się nam w oczy i łatwiej je zapamiętamy.

Nie należy wkuwać wszystkiego na pamięć. Dobrze jest spróbować zrozumieć treści, nauczyć się określać przyczyny i skutki określonych wydarzeń.

Nauka w grupie

Warto też uczyć się historii wspólnie z kolegą lub koleżanką. Wspólna rozmowa na zadane tematy, czytanie i powtarzanie na głos może pomóc w przyswojeniu oraz utrwaleniu materiału. Można też wspólnie odrabiać prace domowe.

Bardzo pomocne w nauce historii są zeszyty ćwiczeń ściśle skorelowane z podręcznikiem np. śladami przeszłości 3. Wykonywanie takich ćwiczeń pozwoli utrwalić wiedzę. Przygotowując się do testu gimnazjalnego czy egzaminu dojrzałości należy rozwiązywać jak najwięcej testów lub arkuszy maturalnych.

Informacja prawna

COMMENTS